Nick Drake – Pink Moon

בעשרים ותשע דקות הכניס ניק דרייק יצירת מופת המחולקת לאחד עשרה חלקים. עשרים ותשע דקות מהוות פרק קטנטן, זעיר. מה אפשר להספיק בכל כך מעט זמן?

Fleet Foxes – Fleet Foxes

לשמוע את פליט פוקסס זה כמו לשמוע את ההרים מדברים. באלבום הראשון, שנקרא על שמם, אפשר להרגיש את ההרים מסביבך – שרים על החורף, על הקיץ, ועל היופי שבטבע.

Youth Lagoon – Wondrous Bughouse

האלבום השני של יות׳ לאגון, "Wondrous Bughouse", הוא מעין מסע – ספק רוחני, ספק בלתי מציאותי, בין יחסים עם הנפש ועם אלוהים ובין הקשבה של הסולן, טרוור פאוורס, לתת מודע שלו.