Arcade Fire – The Suburbs

כמו שוין בטלר, סולן ארקייד פייר אמר: האלבום The Suburbs הוא לא מכתב אהבה על הפרברים, הוא מכתב מהפרברים.